Een haven, al 25 jaar ten dienste van haar stad: een verjaardag die met veel trots en enthousiasme gevierd werd

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Haven als gewestelijke vennootschap werd een gevarieerd programma opgesteld voor het grote publiek en het personeel. Dat werd in de loop van het jaar uitgevoerd onder de coördinatie van de directie Communicatie. Er werd een speciaal verjaardagslogo ontworpen, dat gebruikt werd op de verschillende publicaties en dragers die de Haven uitbrengt (brochures, banners, website, ...). Ook de signalisatie werd afgestemd op het logo: die was o.a. te zien op de voorgevel van de maatschappelijke zetel en op de verschillende kunstwerken.

De 25e verjaardag van de Haven werd dus met toeters en bellen gevierd met een reeks evenementen verspreid over 2018, waaronder:

· De symbolische aanplanting van 25 bomen voor het milieu op 29/03/2018;
· De speciale editie van het Havenfeest 25 jaar op 20 mei 2018 oogstte veel succes op de Béco- en de Heembeekkaai (meer dan 35.000 bezoekers in totaal). De zonnige dag werd afgesloten met een dj-set vanop een platform dat boven het kanaal hing en er vond een vipreceptie plaats in Quay 01.
· Een cadeau voor het allerbekendste ketje van Brussel! Op 18 oktober 2018 schonken de havenautoriteiten een kostuum van een sluismeester-brugwachter aan Manneken Pis, ter ere van de mensen van de operationele diensten die dag en nacht actief zijn op de kunstwerken. Een heleboel toeristen en burgers kwamen het mooie kostuum bewonderen, maar de dag was voornamelijk bestemd voor het personeel. De personeelsleden werden uitgenodigd voor een ceremonie en daarna door de fanfare geëscorteerd tot aan het standbeeld. Het evenement werd afgesloten met een gezellige lunch.

Enkele cruciale acties voor het milieu

2018 stond bol van de initiatieven rond milieubescherming, een thema dat de laatste jaren steeds meer aan bod komt in de media. Als gewestelijke organisatie die ten dienste staat van de burgers wil de Haven ook haar steentje bijdragen.

Zo werd er begin september een ‘afvalvanger’ geplaatst op het kanaal aan de Redersbrug: het resultaat van een mooie samenwerking met Audi Brussels en Recycled Island Foundation. De installatie, officieel ‘litter trap’ genoemd, vangt afval op vooraleer het naar de zee kan drijven.

Een maand later was het de samenwerking met Brussel Mobiliteit die haar vruchten afwierp met de inhuldiging van een nieuwe opslagplaats voor strooizout langs de waterweg op een terrein van de Haven. Dankzij de ideale ligging kan het zout per boot vervoerd worden in plaats van met een tiental vrachtwagens.

In december werd de Haven van Brussel de eerste Belgische haven die het CO2-neutraal label ontving voor al haar gebouwen, een mooie beloning voor het actieplan dat de Haven de voorbije jaren uitvoerde voor de verlaging van de broeikasgasuitstoot. Verder steunt de Haven een project in Kenia om haar niet-reduceerbare uitstoot, zoals de verwarming van haar gebouwen, te compenseren. Tegelijkertijd nam de cel Leefmilieu van de Haven in 2018 een reeks maatregelen om de milieu-impact van de maatschappelijke zetel te verkleinen door zonnepanelen en ledverlichting te plaatsen, elektrische en hybride voertuigen aan te kopen, meer te recycleren, enz. De cel Leefmilieu van de Haven houdt zich ook bezig met het ecologisch beheer van de groene ruimte langs het kanaal. Tot slot werd er besloten om een luik ‘duurzame ontwikkeling’ op te nemen in het Masterplan Horizon 2040. Zo werd er in samenwerking met de ULB een elektronische enquête opgestart over de perceptie van duurzaamheidsverslagen.

Een voorbeeld van good governance

Net als alle gewestelijke instellingen heeft de Haven van Brussel een audit ondergaan n.a.v. een beslissing van de Brusselse regering. De resultaten van de audit door Ernst & Young zijn uiterst positief voor de Haven van Brussel: het management krijgt erg veel bijval en de havenopdrachten worden bevestigd.

Desalniettemin worden in de audit bepaalde aanpassingen voorgesteld om de werking van de Haven te verbeteren, met name door de reorganisatie van bepaalde diensten en directies. De voorstellen gaan in een actieplan gegoten worden dat ingevoerd zal worden in 2019.

Verder heeft de Brusselse regering ook de mandatarissen geëvalueerd die sinds 2013 aan het hoofd staan van de Haven van Brussel. Alle vier de mandatarissen (de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en twee directeurs-diensthoofden) kregen een positieve evaluatie. Hun mandaat werd verlengd met een nieuwe periode van vijf jaar zoals bepaald in de Brusselse wetgeving.