De Grote Projecten Van de Haven Krijgen Vorm

In 2018 werden er meerdere grote projecten opgestart in het kader van het Kanaalplan en de stedelijke integratie van de activiteiten van de Haven van Brussel in de kanaalzone.

Inhuldiging van een duurzaam en geïntegreerd Bouwmaterialendorp

Na verschillende jaren van ontwikkeling kon het ambitieuze project voor de oprichting van een ‘Bouwmaterialendorp’ op de linkeroever van het Vergotedok ingehuldigd worden op 23 maart 2018. Het resultaat is een multifunctionele ruimte waarin kantoren, opslagruimte en een showroom gecombineerd worden. Het geheel is perfect geïntegreerd in de dynamiek van het Kanaalplan en de integratie haven-stad en biedt bovendien een open zicht op het kanaal. Het gebouw zelf werd ontworpen door het Brusselse architectenbureau TETRA en is ecologisch zeer performant. Zo is er veel natuurlijk licht, er wordt regenwater gerecupereerd en op het dak van de magazijnen werden 1.710 zonnepanelen geïnstalleerd. Het ‘Bouwmaterialendorp’ huisvest momenteel de activiteiten van het bedrijf Mpro, dat bouwmaterialen verdeelt aan particulieren en professionelen. Daardoor werd de linkeroever van het Bécodok vrijgemaakt voor andere stedelijke integratieprojecten.

Inhuldiging van de Brussels Cruise Terminal, een boost voor het toerisme in Brussel

In 2018 kon de Haven van Brussel met trots haar ‘Brussels Cruise Terminal’ inhuldigen op de linkeroever van het kanaal in de voorhaven. Daarmee kreeg de Heembeekkaai, die voordien steevast gebruikt werd voor cruiseboten, haar zuiver industriële bestemming terug. De kosten van de gloednieuwe terminal van 5,2 miljoen euro waren ten laste van de Haven van Brussel, die wel een Europese financiering heeft genoten van het EFRO van 2,9 miljoen euro. Verwacht wordt dat de Haven zo een absolute toegevoegde waarde creëert voor de economie, het landschap en het toerisme van de stad Brussel en haar inwoners.

Nieuwe gebouwen voor een nieuwe logistieke strategie bij Gobert Matériaux

Op 16 mei 2018 werd de bouwwerf opgestart van de nieuwe gebouwen van Gobert Matériaux op de Biestebroekkaai, niet ver van hun oude magazijnen. Ter ere daarvan vond er een eerstesteenlegging plaats. Met de nieuwe gebouwen kan Groupe Gobert verder inzetten op zijn groenere logistieke strategie en zullen ze hun goederen kunnen vervoeren via de waterweg.

Meer inspanningen voor een propere waterweg

De Haven van Brussel is een van de weinige havens in Europa die zich bezighoudt met het beheer van de waterweg en de infrastructuur. Zo beheert de Haven de twee sluizen en twee mobiele bruggen die gelegen zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is het werk van de kapiteinsdienst, onder leiding van de havenkapitein.

Maar ook het onderhoud van een propere waterweg is een van onze belangrijkste opdrachten. Zo konden we in 2018 bijna 200 m³ afval opvissen met onze afvalboot de Castor en d.m.v. drijvende dammen op strategische plaatsen in de haven. Afval dat nog gevaloriseerd kan worden, wordt daarna gesorteerd en gerecycleerd.

Tot slot werd in 2018 besloten om een tweede afvalboot aan te kopen voor indienstname begin 2019. Met de nieuwe boot zal de waterweg in de haven van Brussel makkelijker proper gehouden kunnen worden.