De Haven van Brussel
stelt haar deuren open

Om te onderstrepen welke belangrijke rol de haven speelt voor het Gewest en om de Haven beter bekend te maken, organiseert de Haven van Brussel doorlopend bezoeken aan het havendomein, te voet en per boot.

In 2018 vonden maar liefst 17 bezoeken plaats, met name het bezoek van de commissie Infrastructuur van het Brusselse Parlement in oktober 2018, de buitenlandse delegaties van de conferentie Inland Terminals, de AIVP in het kader van een studiereis en de CEO van de Haven van Québec in december 2018.

De Havens van Brussel en Québec hand in hand naar de toekomst

Op vrijdag 16 maart 2018 hebben de Havens van Brussel en van Québec een samenwerkingsakkoord ondertekend in Montréal (Québec, Canada).

Het partnerschap werd ondertekend ter gelegenheid van het staatsbezoek van HH. MM. de koning en de koningin van België aan Canada, in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dhr. Rudi Vervoort.

De zin om het partnerschap af te sluiten, ontstond uit de behoefte aan samenwerking tussen twee Havens die dezelfde kenmerken en uitdagingen delen. Aangezien ze geografisch gezien strategisch gelegen zijn om hun hinterland op een efficiënte manier te bereiken, liggen ze beide relatief diep in het binnenland. Bovendien liggen ze in een stedelijke omgeving en zijn ze ervan overtuigd dat ze zich op een harmonieuze wijze moeten integreren in de stad om op een vruchtbare en duurzame manier te kunnen bestaan naast de verschillende omliggende stakeholders. Tot slot werken beide havens op een andere schaal, maar hebben ze bepaalde gelijkaardige ontwikkelingsprojecten gemeen, zoals de bouw van een terminal voor cruiseboten bijvoorbeeld.

Het samenwerkingsverband gaat verschillende specifieke elementen omvatten:

· Een uitwisseling op basis van de inspanningen en initiatieven die genomen werden inzake duurzame - en milieu-ontwikkeling. Zo gaan beide havens strategieën en maatregelen uitwisselen die ze hebben ingevoerd om de ontwikkeling van maritieme - en binnenvaartprojecten als vehikel voor de verlaging van de koolstofuitstoot te bevorderen.

· Gelijktijdig daarmee een aanpassing van de masterplannen van de twee instellingen om hun respectievelijke activiteiten te ontwikkelen. Daartoe gaan ze standpunten, ervaringen en denkpistes uitwisselen.

· Het delen van goede praktijken voor een betere stedelijke integratie van de twee havens, onder meer met een link naar good governance.

· De twee havenentiteiten hebben het opdrachtenhandvest van het Port Center van de AIVP ondertekend. Een Port Center biedt aan een (al dan niet ingewijd) publiek de mogelijkheid om de hedendaagse haven- en maritieme activiteit te ontdekken, ermee te experimenteren en ze beter te begrijpen. Zo zijn er tentoonstellingen in een speciale ruimte, pedagogische activiteiten en aangepaste terreinbezoeken alsook plaatsen voor bijzondere uitwisselingen met verschillende betrokken partijen uit het maritieme milieu. Beide havens zijn van plan om eventueel een Port Center op te richten. De twee haveninstellingen gaan dan ook hun ervaringen met het oprichten van een Port Center delen.