VOORWOORD
Inleiding

In 2018 vierde de Haven van Brussel haar 25e verjaardag als gewestelijke vennootschap. Doorheen het jaar organiseerden we tal van evenementen voor het personeel, de klanten en de buurtbewoners van de Haven, maar ook voor het grote publiek en de vele gewestelijke actoren waarmee we dagelijks samenwerken.

Het was onze bedoeling om de 25e verjaardag van de havenactiviteit ten dienste van de stad Brussel en de Brusselaars te vieren, door de haven in het middelpunt te plaatsen van het Brusselse leven. Zoals u in dit jaarverslag zult lezen, was er dan ook een speciale editie van het Havenfeest. Het hele jaar lang werd de Haven van Brussel in de bloemetjes gezet met tal van evenementen en projecten.

Doordat we inzetten op de waterweg voor goederentransport, spelen we een zeer belangrijke rol voor de verbetering van de mobiliteit in Brussel en de bescherming van het milieu. Die rol namen we in 2018 nog ernstiger aangezien we de eerste CO2-neutrale haven zijn geworden van het land voor onze gebouwen. We ontvingen het certificaat na een lange energie-auditprocedure en de invoering van een reeks maatregelen om onze broeikasgasuitstoot te verlagen.

Tot slot zijn we zeer trots dat we in 2018, het verjaardagsjaar van de Haven van Brussel, een record konden breken op het vlak van de eigen trafiek over de waterweg. De uitstekende cijfers bevestigen opnieuw het duidelijke dynamisme en de goede gezondheid van de havenactiviteit in Brussel. Meer dan ooit wordt de waterweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hét alternatief bij uitstek voor een betere mobiliteit in Brussel.


Mohammed Jabour, voorzitter
Olivier Auvray, ondervoorzitter
ir Alfons Moens, directeur-generaal
Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal


Mohammed Jabour, voorzitter