De verdere uitvoering van de communicatiestrategie van de Haven
De Haven vertoond in 360°

Als aanvulling op de reclamespotjes die de voorbije jaren gerealiseerd werden, maakte de Haven van Brussel in 2018 een kort bedrijfsfilmpje van 3 minuten 30, dat gedraaid werd in 360°. Daarin komen de verschillende opdrachten van de organisatie aan bod. Het filmpje bestaat in 3 talen en wordt gebruikt op onze website en sociale media, bij evenementen en bezoeken aan de haven.

Uitgebreide en meer regelmatige communicatie naar de klanten

De communicatie met onze klanten is essentieel, en op een gepaste manier communiceren in functie van de boodschap is dat mogelijk nog meer. Daarom worden er sinds 2016 nieuwe communicatiekanalen ontwikkeld die uitsluitend bestemd zijn voor klanten. Daar werd verder op ingezet in 2018. Er werden maar liefst 14 digitale nieuwsberichten of ‘Portflash’ verstuurd (en 3 nieuwsbrieven of ‘Portnews’ (meer gedetailleerde publicatie op papier en digitaal) naar de klanten. Verder werden ze twee maal uitgenodigd voor een Business Club: een netwerk- en debatevenement dat ‘s avonds doorgaat. De thema’s die in maart aan bod kwamen waren de jaarlijkse trafieken en de toekomstperspectieven van de trimodale terminal. De Business Club van oktober was dan weer succesvol met een veertigtal klanten die zich kwamen informeren over de opstelling van het Masterplan van de Haven met horizon 2040.

Resoluut sterkere aanwezigheid op sociale media

Zoals blijkt uit onderstaande tabel bleven de vele publicaties op sociale media in 2018 belangstelling opwekken, met een uitbreiding van onze online ‘community’ tot gevolg. Bovendien heeft het feit dat we meer online aanwezig zijn en communiceren geleid tot een gevoelige toename van het aantal abonnees en het aantal keren dat onze publicaties gedeeld werden:

Medium # publicaties 2018 I.v.m. 2017 # abonnees 2018 I.v.m. 2017
Facebook 126 + 41 1.100 + 364
Linkedin 72 + 57 548 + 119
Twitter FR + NL 181 + 85 1 600 + 198
Instagram 60 + 34 463 + 263

Het personeel in het hart van onze acties

Voor de interne communicatie is het Intranet definitief gevestigd als centraal communicatieplatform, dat een echte operationele bestemming gekregen heeft. Personeelsleden krijgen er een dagelijks persoverzicht dat niet alleen informatie bevat over de Haven, maar ook actualiteit van andere instellingen.

Een jaarlijks goed gevulde agenda met evenementen zorgt ervoor dat medewerkers voelen dat ze erbij horen. Ze kunnen elkaar beter leren kennen tijdens evenementen als de teambuilding, de Havenmiddag, het personeelsfeest, enz. Op dezelfde manier werden er algemene personeelsvergaderingen georganiseerd over volgende thema’s: het nieuwe statuut, de grote projecten van de Haven, enz.

Personeelsleden van verschillende diensten namen deel aan de denkgroep ‘Onze Haven binnen 25 jaar’. De bedoeling was om zich voor te stellen hoe onze haven, onze beroepen en onze organisatie er mogelijk gaan uitzien binnen 25 jaar, in het Brussel van 2043. De resultaten werden voorgesteld aan de raad van bestuur van de Haven, op de internationale conferentie van de AIVP met als thema ‘The Next Generation’ die plaatsvond in Quebec, aan het wetenschappelijk comité ‘Masterplan met horizon 2040’ en aan de leden van de Business Club.

Alle interne communicatie-activiteiten hadden tot doel om de medewerkers te betrekken bij een gemeenschappelijke visie die zij ook aanhangen.