Waterwegtrafiek 2018

Historisch record voor de eigen trafiek in Brussel in 2018

De balans van 2018, het 25e jaar van de Haven als gewestelijke vennootschap, is uiterst positief aangezien de eigen trafiek in Brussel (ladingen en lossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een absoluut record optekent. Sinds de oprichting van de Haven werd er voor het eerst immers meer dan vijf miljoen ton goederen behandeld.

Daarmee neemt de eigen trafiek met 7,7% toe ten opzichte van 2017 (+375.000 ton) terwijl de transittrafiek lichtjes afneemt (-15 000 ton), wat resulteert in een stijging van de globale trafiek met 5,2% of 7,3 miljoen ton. De waterwegtrafiek heeft een zeer positieve impact op verschillende vlakken: de in 2018 gerealiseerde tonnages zorgen immers voor een besparing van bijna 680.000 vrachtwagens, 106.000 ton CO2 in de lucht en 27 miljoen euro externe kosten.

Globale trafiek
(in duizenden ton)
2018 2017 Δ18-17
Eigen verkeer Brussel 5.223 4.848 +7,7%
Transit 2.061 2.076 -0,7%
Totaal 7.284 6.924 +5,2%

De eigen trafiek 2018 alleen al overtreft de globale trafiek van 1993, het jaar waarin de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel opgericht werd. In 25 jaar tijd nam de Brusselse haventrafiek dus met 49% toe op het vlak van de eigen trafiek (+1,7 miljoen ton) en met 29% voor de transittrafiek (0,5 miljoen ton). Die toename is te verklaren door de vele inspanningen die de Haven van Brussel de voorbije jaren geleverd heeft op het vlak van innovatie en het genereren van nieuwe trafieken: containers, paletten, werfgrond, trafieken van glas, enz.

De containerterminal verbreekt nogmaals zijn historisch record

Met 36.965 TEU (twenty-foot equivalent unit) en een stijging met 19% (+5.927 TEU), overtreft de Haven nogmaals en op opmerkelijke wijze het resultaat van 2017. Dat was al een recordjaar sinds het begin van de uitbating van de terminal.

De containers behouden de derde plaats en de bouwmaterialen blijven veruit de zwaarst wegende sector in de Brusselse haventrafiek met iets meer dan 60% van de handel, gevolgd door de olieproducten (23%).


De export in de lift

Er is dan wel minder export in vergelijking met de import, toch kent dat aandeel een mooie stijging van 31% (+328.000 ton). De toename is vooral te wijten aan de acties van de Haven van Brussel en de openbare overheden om de ‘modal shift’ van uitgegraven werfgrond op werven langs de waterweg te stimuleren. Zo verloopt transport niet langer vooral over de weg, maar over de waterweg.

Inkomend en uitgaand
(in duizenden ton)
2018 2017 Δ18-17
Inkomend 3.872 3.809 +2%
Uitgaand 1.350 1.027 +31%
Lokaal 1 12 -92%
Eigen trafiek 5.223 4.848 +7,7%

Nederland nog steeds op kop

Door de jaren heen blijft Nederland veruit de belangrijkste handelspartner van de Haven van Brussel, met 66% van de trafieken over de waterweg. Tweede en derde zijn België en Duitsland.


Handelsverkeer 2018


Globaal verkeer:

7.2 miljoen ton

(+5,2%)

Eigen verkeer:

5.2 miljoen ton

(+7,7%)