OVER DE HAVEN VAN BRUSSEL
Maatschappelijk doel van de Haven van Brussel

De Haven van Brussel is belast met het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven, de haveninstallaties en hun aanhorigheden in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, met vier groepen aandeelhouders waarvan de aandelen als volgt verdeeld zijn:

  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 58,05 % van het kapitaal;
  • de Stad Brussel met 33,40 % van het kapitaal;
  • de 8 Brusselse gemeenten die aandeelhouder waren van de vroegere nv Zeekanaal en Haveninrichtingen (Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Koekelberg, Etterbeek) met samen 4,88 % van het kapitaal;
  • de nv Brussel-Infrastructuren-Financiën, dochteronderneming van de Gewestelijke Brusselse Investeringsmaatschappij, met 3,67 % van het kapitaal.
Hoofdzetel:
Redersplein 6
1000 Brussel Tel. +32 (0)2 420 67 00
Fax +32 (0)2 420 69 74
info@port.brussels
www.port.brussels
Kapiteinsdienst:
Voorhavenstraat 2, bus 1
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 247 91 21
Fax +32 (0)2 215 32 66
kapiteinsdienst@port.brussels
Raad van bestuur
Nom - NaamFonction Langue Prestations
Mohammed JABOUR voorzitter FR
Olivier AUVRAY ondervoorzitter NL
Rachid BEN SALAH bestuurder FR
Sofia BENNANI bestuurdster FR
Benjamin CADRANEL bestuurder FR
Geoffroy COOMAS DE BRACHÉNE bestuurder FR
Mireille CORTEVILLE bestuurdster NL
Baptiste DELHAUTEUR Plaatsvervangend commissaris FR Tot 4/3/2018
Marie-Rose GEUTEN bestuurdster FR Tot 1/3/2019
Jan GYPERS bestuurder NL
Justine HARZE commissaris FR
Geoffrey GUERITTE bestuurder FR
Nicolas HARMEL bestuurder FR Vanaf 1/3/2019
Shanti INGELS bestuurdster NL
Chantal JORDAN bestuurdster FR Vanaf 1/3/2019
Leila KABACHI bestuurdster FR
Alain KESTEMONT bestuurder FR Tot 1/3/2019
Morgane LOBJOIS bestuurdster FR
Anton MUYLDERMANS bestuurder NL
Etienne Noël (Brinfin) bestuurder FR Vanaf 1/6/2018
Lara THOMMES bestuurdster FR
Alexis VAN MAERCKE bestuurder NL
Gert van der EEKEN commissaire NL
Philippe VAN MUYLDER bestuurder FR Vanaf 1/3/2019
Directies:

ALGEMENE DIRECTIE

ir. Alfons MOENS, directeur-generaal

Philippe MATTHIS, adjunct-directeur-generaal


ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE DIRECTIE

Caroline HERMANUS, directrice-diensthoofd
Aanwervingen, opleidingen en ontwikkeling
van de competenties
Administratief en sociaal beheer
Onthaal
Begroting
Algemene, budgettaire en analytische boekhouding
Financiën


COMMERCIELE EN JURIDISCHE DIRECTIE

Rainier Reekmans, directeur-diensthoofd
Concessies en verhuur van terreinen,
kantoren en opslagplaatsen
Herverkaveling en uitbreiding van het havendomein
Verzekeringen - Vergunningen
Geschillen en juridische adviezen
Beheer contracten
Overheidsopdrachten


DIRECTIE MARKETING & ONTWIKKELING

Valérie TANGHE, directrice
Persrelaties
Communicatie
Marketing
Evenementen
Ontwikkeling
Economische studies en statistieken
Stedenbouw


TECHNISCHE DIRECTIE

Studies en werken waterweg
Werken en onderhoud gebouwen en infrastructuren
Onderhoudswerken kanaal
Elektromechanica
Leefmilieu


KAPITEINSDIENST

Philippe HERMANhavenkapitein
Scheepvaart
Veiligheid op de waterweg
Kunstwerken
Inning

Raad van bestuur